ຂ່າວຕ່າງປະເທດ

ຊົມເຊີຍ ການຜ່າຕັດ ຄົນເຈັບຖືພາ ຕິດໂຄວິດ ປອດໄພທັ້ງແມ່ ແລະ ລູກ

ການຜ່າຕັດ ຄົນເຈັບຖືພາ ຕິດໂຄ ວິ ດ ປອດໄພທັ້ງແມ່ ແລະ ລູກ

ພາບຈາກ ໂຮງຫມໍ ຊຽງໃຫມ່ ປະເທດໄທ

ຊົມເຊີຍ ແພດຫມໍ ແລະ ພະຍາບານ ທຸກຄົນ ເຂົາເຈົ້າວຽກຫນັກ ບໍ່ໄດ້ຢູ່ກັບຄອບຄົວ ຂໍໃຫ້ທຸກທ່ານຢູ່ບ້ານເພື່ອພວກຂ້າພະເຈົ້າແນ່

ຂໍໃຫ້ ແມ່ມານທຸກຄົນ ມີສະຕິ ລະວັງຕົວ ຂອງການໄປມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button