ແຊຕໍ່ ສຳລັບ ສປປ ລາວແມ່ນມີນະໂຍບາຍ ດ້ານການສັກວັກຊີນ ຍັງມີຂໍ້ຫ້າມສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກທ່ານ ດຣ. ຈັນໃສ ປັດທຳມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າໂຄງການໃຫ້ວັກຊີນກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ໃນວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ສຳລັບ ສປປ ລາວແມ່ນມີນະໂຍບາຍ ດ້ານການສັກວັກຊີນ ເຊິ່ງຍັງມີຂໍ້ຫ້າມສຳລັບແມ່ຍິງຖືພາ ທັງກໍລະນີທີ່ຖືພາຢູ່ລະຫວ່າງການສັກເຂັມໜຶ່ງແລ້ວ

ແມ່ນບໍ່ສາມາດສັກເຂັມສອງໄດ້ ຈົນກວ່າຜູ້ກ່ຽວເກີດລູກແລ້ວຈຶ່ງອະນຸຍາດໃຫ້ສັກ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.