ດ່ວນແຊຕໍ່ ຕ້ອງການພະນັກງານຢູ່ໂຮງແຮມ 4 ດາວ

ດ່ວນ ຕ້ອງການພະນັກງານຢູ່ໂຮງແຮມ4ດາວ ເປັນໂຮງແຮມເປີດໃຫ່ມເດີ້ ເຈົ້າຂອງເປັນຄົນສັນຊາດຈີນ

ຮັບທັ້ງຊາຍ ແລະ ຍິງ ເຮັດວຽກເປັນກະ ເຊົ້າແລງ ພິເສດ ສະເພາະເພດຍິງເຮັດວຽກກະຄຳ່ໄດ້ ເງິນເດືອນເລີ່ມ 3.000.000kip ຕໍ່ຄົນ

ຮັບທັ້ງຊາຍ ແລະ ຍິງ ເຮັດວຽກເປັນກະ ເຊົ້າແລງ ພິເສດ ສະເພາະເພດຍິງເຮັດວຽກກະຄຳ່ໄດ້ ເງິນເດືອນເລີ່ມ 3.000.000kip ຕໍ່ຄົນ

ສົນໃຈຝາກເບີໄວ້ ຖ້າຫນ້າຕາດີເຈົ້າຂອງກິດຈະການເພິ່ນຈະພິຈາລະນາເປັນພິເສດ ເລືອກຮັບຄົນເຮັດວຽກດ່ວນທັນທີ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *