ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຂໍຂອບໃຈ. ທ່ານ. ນາງສຸພາວະດີ. ພົງສະຫວັນ.ໄດ້ອຸປະຖຳເຂົ້າ ໃຫ້ກູ້ໄພ 54 ກ້ອງ. ເພື່ອໃຫ້ກຳລັງໃຈ

ຂໍຂອບໃຈ. ທ່ານ. ນາງສຸພາວະດີ. ພົງສະຫວັນ.

ໄດ້ອຸປະຖຳເຂົ້າກ້ອງໃຫ້ທາງອາສາໜ່ວຍກູ້ໄພພວກເຮົາຈຳນວນ. 54ກ້ອງ. ເພື່ອກຳລັງໃຈ

ຂໍອວຍໄຊພອນທ່ານ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກຈະເລິນກ້າວຫນ້າ ປາສະຈາກໂລກໄພໄຂ້ເຈັບ ຂໍຂອບໃຈຢ່າງສູງ

ທີ່ມາ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button