ດ່ວນ! ຜູ້ທີ່ຮັບອັດສະຕ້າເຊເນກາເຂັມ1 ໄປແລ້ວ ໃຫ້ໄປຮັບເຂັມ2 ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 9 ກໍລະກົດ

ດ່ວນ! ຜູ້ທີ່ຮັບອັດສະຕ້າເຊເນກາເຂັມ1 ໄປແລ້ວ ໃຫ້ໄປຮັບເຂັມ2 ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍວັນທີ 9 ກໍລະກົດ

ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ Centre of Information and Education for Health ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ທ່ານສາມາດມາຮັບເຂັມ 2 ກ່ອນເວລານັດໝາຍເພື່ອຈະໄດ້ສ້າງພູມຕ້ານທານຢ່າງເຕັມສ່ວນ ຕາມສະຖານທີ່ດັ່ງລຸ່ມນີ້ ຊ້າສຸດບໍ່ໃຫ້ກາຍ 9 ກໍລະກົດ 2021

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.