ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຢາກລືມໃຫ້ກຳລັງໃຈນັກຮົບຊຸດຂຽວຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ

ນັກຮົບຊຸດຂຽວຂອງພວກເຮົາກໍເຊັ່ນກັນ,ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງເວນຍາມຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງ,ເພື່ອປອ້ງກັນການລັກເອົາເຊື້ອໂຄວິດຂ້າມມາປະເທດລາວ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button