ຢາກລືມໃຫ້ກຳລັງໃຈນັກຮົບຊຸດຂຽວຂອງພວກເຮົາແດ່ເດີ

ນັກຮົບຊຸດຂຽວຂອງພວກເຮົາກໍເຊັ່ນກັນ,ແມ່ນໄດ້ຈັດຕັ້ງເວນຍາມຕະຫຼອດ24ຊົ່ວໂມງ,ເພື່ອປອ້ງກັນການລັກເອົາເຊື້ອໂຄວິດຂ້າມມາປະເທດລາວ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.