ຊ່ວຍກັນແຊ ເຮືອດູດຫິນຂອງໄທລ່ວງລຳ້ຫນ້າຂອງ ຈູດອອກມາດູດພັງລາວ

ເຮືອດູດຫິນຂອງໄທລ່ວງລຳ້ຫນ້າຂອງ ອອກມາດູດຫິນແບບບໍນັບຖືກົດຫມາຍຂອງປະເທດລາວເລີຍ

ຈູດອອກມາດູດພັງລາວເຊິ່ງຫນ້າບ້ານດອນຂຽວເຫນືອ ເມືອງຫນອງບົກ

ຊ່ວຍກັນແຊ

ຊົມຄລິບ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.