ແອັບດຽວ“ລາວ ສູ້ສູ້” ຄົບເຄື່ອງເລື່ອງໂຄວິດ

ເຫັນສະພາບການບຽດກັນໄປຮັບວັກຊິນຢູ່ຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆແລ້ວເມື່ອຍໃຈນຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ສຸຂະພາບບໍ່ແຂງແຮງຢ້ານໄດ້ເພີ່ມພາລະໃຫ້ແພດໝໍຍ້ອນເປັນລົມ ແຕ່ຕໍ່ຈາກນີ້ໄປບັນຫານັ້ນຄົງເບົາບາງລົງ ເຮົາບໍ່ຈຳເປັນໄປລຽນແຖວຖ້າຄີວອີກແລ້ວ ຢູ່ເຮືອນຮອດມື້ຮອດຄີວຄ່ອຍໄປບາດດຽວ ເຖິງໄດ້ຖ້າເລັກນ້ອຍກໍ່ຊ່ວຍຕອນຮອນຂັ້ນຕອນໄດ້ຫຼາຍສົມຄວນ.

ທີ່ກຳລັງບອກນີ້ຄືແອັບ ລາວສູ້ສູ້ ໂດຍການຮ່ວມມືລະຫວ່າງກະຊວງເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ຫາກໍ່ຈັດພິທີເປີດການນຳໃຊ້ເມື່ອວັນທີ 5 ກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມານີ້ເອງ.

ແອັບ ລາວສູ້ໆ ແມ່ນເພື່ອຕອບຕ້ານ ການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19, ດັ່ງນັ້ນ, ກະຊວງ ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຈິ່ງໄດ້ຮ່ວມມືກັບ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ບໍລິສັດ ເອັສບີເລັບ 856 ຈໍາກັດ ເຊິ່ງເປັນນັກພັດທະນາໂປຣແກຣມ ຄົນລາວ ຊ່ວຍກັນພັດທະນາເຄື່ອງມື ເພື່ອຕ້ານກັບການລະບາດຂອງພະຍາດ Covid-19 ຊຶ່ງເປັນການໝູນໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ທັນສະໄໝເຂົ້າມາຊ່ວຍ ເພື່ອສ້າງຄວາມແນ່ນອນ, ຊັດເຈນ ແລະ ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຄະນະແພດໝໍໄດ້ ໃນການຕິດຕາມການເດີນທາງ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ແລະ ຜູ້ມີຄວາມສ່ຽງ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະ ຊັດເຈນ.

ສຳລັບບໍລິການ “ລາວ ສູ້ສູ້” ມີໜ້າທີ່ ແລະ ອົງປະກອບຄື:– iFeel (ອາການຂ້ອຍ): ເພື່ອໃຫ້ທ່ານສາມາດລາຍງານອາການຂອງຕົນເອງໃນການກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ ຫຼື ສະຖານທີ່ກັກຕົວ ເຊັ່ນ ລາຍງານ ອຸນນະພູມຮ່າງກາຍ, ອາການ ໄຂ້, ໄອ, ເມື່ອຍ, ແລະ ອື່ນໆ.– iGo (ໄປໃສ): ເພື່ອ Check-In ກ່ອນເຂົ້າສະຖານທີ່ໃດໜຶ່ງ ໂດຍການສະແກນ QR Code, ແລະ ລະບົບສາມາດຕິດຕໍ່ແຈ້ງເຕືອນທ່ານໄດ້ ຖ້າມີຄົນກຸ່ມສ່ຽງໄປສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ.

– Timeline (ການເຄື່ອນໄຫວ): ເພື່ອເບິ່ງທາມລາຍທ່ານເອງ ແລະ ໃຊ້ລາຍງານ ແພດໝໍໄດ້.– iVac (ສັກວັກແຊັງ): ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະ ຈອງຄິວສັກວັກແຊັງລ່ວງໜ້າ.– iTest (ໄປກວດ): ເພື່ອລົງທະບຽນ ແລະ ຈອງຄິວເຂົ້າກວດເຊື້ອ Covid-19

ຫວັງວ່າ ພາຍຫຼັງທີ່ລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງ ກໍຈະຊ່ວຍຄະນະແພດໝໍ ໃນການຕິດຕາມອາການ, ການເດີນທາງ ຫຼື ການເຄື່ອນໄຫວຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ, ສາມາດເຮັດການຢັ້ງຢືນຕົວຕົນຂອງຜູ້ຕິດເຊື້ອ ຫຼື ຜູ້ສຳພັດໃກ້ຊິດ ຜ່ານເບີໂທລະສັບມືຖືໄດ້. ນອກນັ້ນ, ຍັງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃນການສັກວັກແຊັງ ແລະ ກວດເຊື້ອ Covid-19 ໃຫ້ເປັນລະບຽບ, ວ່ອງໄວ ແລະ ປອດໄພ ຕໍ່ທັງປະຊາຊົນ ແລະ ແພດໝໍ ທີ່ໃຫ້ບໍລິການ.

ສຳລັບການຕິດຕັ້ງແອັບ ລາວ ສູ້ສູ້ ແມ່ນໃຫ້ເຂົ້າໄປທີ່ play store ແລ້ວພິມ Lao KYC ແລ້ວຕິດຕັ້ງໄດ້ເລີຍ ໃນນັ້ນບໍ່ສະເພາະແຕ່ເປັນການນຳໃຊ້ສຳລັບໂຄວິດຢ່າງດຽວ ແຕ່ຍັງຊ່ວຍໃນເລື່ອງການລົງທະບຽນໂທະລະສັບມືຖື ແລະອື່ນໆທີ່ຄາດວ່າຈະຕາມມາໃນພາບຫຼັງ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.