ຊ່ວຍແຊ໌ຕໍ່ ນີ້ແລະລູກກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່ຈະເລີນເດີເນນນ້ອຍ

ແຊຕໍ່ ນີ້ແລະລູກກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່ຈະເລີນເດີເນນນ້ອຍ

🙏ທ່ານໃດມີຈິດໃຈສັດທາຊວ່ຍເຫລືອມະນຸດດ້ວຍກັນເດີອອກຕົນຍາດໂຍມ

ນີ້ແລະລູກກະຕັນຍູຕໍ່ພໍ່ແມ່ຈະເລີນເດີເນນນ້ອຍ

ທ່ານໃດມີນຳຈິດນຳໄຈຊວ່ຍເຫລືອແມ່ເນນນ້ອຍຈະເລີນພອນເດີຍາດໂຍມ🙏🙏

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.