ຄິດແນວໃດກັບ ປະໂຫຍກນີ້ “ຄວາມຮູ້ຖ້ວມຫົວ ເອົາຕົວບໍ່ລອດ” ທ່ານເປັນແບບໃດ?

ມີຄວາມຮູ້ຕິດໂຕແຕ່ເງິນຕິດຖົງເກືອບບໍ່ມີ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ລົບ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຂາດຄວາມສາມາດ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ບໍ່ເຄີຍລົງມືປະຕິບັດ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ປ່ອຍຊີວິດໃຫ້ໄປຕາມໂຊກຊາຕາ

ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ນັ່ງຈົມທຸກຈົ່ມຍາກ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ໃຈຊີຂາດທ້າຍຕອນເດືອນ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຫາຄວາມສຸກບໍ່ໄດ້ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ນິຍາມຄວາມສໍາເລັດບໍ່ເປັນມີຄວາມຮູ້ແຕ່ໄຮ້ເປົ້າໝາຍຊີວິດ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຕໍ່ຍອດຄວາມຮູ້ບໍ່ເປັນ

ມີຄວາມແຕ່ເຊື່ອໃນເລື່ອງງົມງວາຍ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຄິດແບບຄົນທົ່ວໄປ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຍັງຖືກຄົນອື່ນຕົວະຍົວະເອົາເງິນໃນຖົງ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຊີວິດກໍຍັງບໍ່ຕ່າງຍັງກັບຕອນບໍ່ມີຄວາມຮູ້

ມີຄວາມຮູ້ເຮັດໃຫ້ເບິ່ງດີ ແຕ່ຊີວິດກັບບໍ່ເຄີຍດີ, ມີຄວາມຮູ້ແຕ່ຮູ້ໃນສິ່ງບໍ່ສ້າງປະໂຫຍດໃຫ້ຊີວິດຕົນເອງ, ມີຄວາມຮູ້ ແຕ່ຄວາມຮູ້ບໍ່ສົ່ງ ຊີວິດຍັງຄົງຍ່າງເຕະຝຸ່ນ ແລະ ອະນາຄົດຂຸ້ນເຄືອໃນເປົ້າໝາຍ ແລະ ເສັ້ນປາຍທາງຊີວິດ ສະເໜືອນຄໍາບູຮານທີ່ວ່ສ “ຄວາມຮູ້ຖ້ວມຫົວ ເອົາຕົວບໍ່ລອດ”

ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຊີວິດຕ້ອງປະເຊີນຊາຕາກໍາແບບນີ້ພຽງເພາະລໍຖ້າໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ ຫຼື ອ້າງວ່າຕົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ ຈົ່ງຄິດ ແລະ ລົງມືສ້າງຄວາມຝັນຕັ້ງແຕ່ວິນາທີນີ້

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: Viroj’s Diary, ນັກທຸລະກິດ New CEO Laos

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.