ປະເທດລາວຕິດ 1 ໃນ 10 ປະເທດທີ່ສະກຸນເງິນອ່ອນຄ່າທີ່ສຸດໃນປີ 2021

FXSSI ໄດ້ຈັດອັນດັບ 10 ປະເທດທີ່ສະກຸນເງິນອ່ອນຄ່າທີ່ສຸດໃນໂລກປະຈຳປີ 2021 ໂດຍມີການອັບເດດຂໍ້ມູນຄັ້ງຫຼ້າສຸດໃນເດືອນມີນາຜ່ານມາ, ໜຶ່ງໃນນັ້ນກໍມີສະກຸນເງິນກີບຂອງລາວຮ່ວມຢູ່ນຳ.ມາເບິ່ງນຳກັນວ່າ 10 ສະກຸນເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ມີຄ່າຖືກທີ່ສຸດ ເມື່ອທຽບກັບໂດລາສະຫະລັດຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນທີ່ທາງການກຳນົດ ລວມມີປະເທດໃດແດ່?.

ອັນດັບ 1: ສະກຸນເງິນໂບລິວາຣ໌ (VES) ຂອງປະເທດເວເນຊຸເອລາ ໂດຍມີອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 1.552.540 VES/USD.

ອັນດັບ 2: ສະກຸນເງິນຣຽລອີຣານ (IRR) ຂອງປະເທດອີຣານ ໂດຍມີອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 229.500 IRR/USD. ອັນດັບ

3: ສະກຸນເງິນດົງ (VND) ຂອງປະເທດຫວຽດນາມ ໂດຍມີອັດຕາແລກປ່ຽນປະມານ 23.002 VND/USD.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.