ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຕັດສິນແລ້ວ! ກຸ່ມຄົນທີ່ພາໃຫ້ເກີດການ ລະ ບາດຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ ໃນເດືອນ ເມສາ 2021

ການຕັດສິນ ຜູ້ຕ້ອງຫາ ທີ່ພາໃຫ້ເກີດການລະບາດ ຂອງ ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ແຕ່ຕົ້ນເດືອນ ເມສາ 2021 ມີດັ່ງນີ້

1. ນາງພາວະດີ (ຕຸກຕິກ) ຕິດຄຸກ 5 ປີ 1 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 52,5 ລ້ານກີບ.

2. ນາງພອນມີນາ (ຕີນາ #59) ຕິດຄຸກ 3 ປີ 7 ເດືອນ ແລະ 15 ວັນ, ພ້ອມປັບໃໝ 27,5 ລ້ານກີບ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button