Breaking News

ດ່ວນໆ ລັກມາອີກແຮງງານລາວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໆກ່ຽວຂອ້ງລໍຖ້າຮັບພີ່ນອ້ງແຮງງານລາວ

ກັບຈາກປະເທດໄທໃນກໍລະນີພິເສດຜູ່ທີ່ເດີນທາງເຂົ້າ-ອອກເມືອງ

ແບບຜິດກົດໝາຍ.

About admin

Check Also

ຕິດຕາມນຳກັນ! ເດືອນມີນາ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ່

ຕິດຕາມນຳກັນ! ເດືອນມີນາ ຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕໍ່າຈະເພີ່ມຂຶ້ນຫຼືບໍ່ສຳລັບຄ່າແຮງງານຂັ້ນຕ່ຳຢູ່ ສປປ ລາວໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໄດ້ປັບຂຶ້ນມາແລ້ວ 8 ຄັ້ງ, ໃນນີ້ ຄັ້ງຫລ້າສຸດ ແມ່ນປັບຂຶ້ນຈາກ 900.000 ກີບ ຂຶ້ນເປັນ 1.100.000 …

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Recent Comments

No comments to show.