ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຜູ້ນຳລາວສູ່ຜູ້ນຳໂລກ, ສະໄຫມ ທ່ານ ນາຍຍົກທອງລຸນ ສິສຸລິດ ດຳລົງຕຳແຫນ່ງ ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ຜູ້ນຳລາວສູ່ຜູ້ນຳໂລກ, ສະໄຫມ ທ່ານ ນາຍຍົກທອງລຸນ ສິສຸລິດ ດຳລົງຕຳແຫນ່ງ ນາຍຍົກລັດຖະມົນຕີ.

ທ່ານສາມາດບໍລິຫານຈັດການໄດ້ດີ ເຊັ່ນ ໂຄວິດ19

ຄ່ານ້ຳມັນ,ຄ່າໄຟ້າ,ຄ່າເງິນເຟີ້,ຄ່າຄອງຊິບຂອງປະຊາຊົນ,ການບໍ່ເທົ່າທຽມໃນສັງຄົມໆ ຢາກໃຫ້ເພີ່ນມາບໍລິຫານອີກ5ປີ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button