ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຂວງຄຳມ່ວນ ອອກຄຳສັ່ງ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ 19

ແຂວງຄຳມ່ວນ ອອກຄຳສັ່ງ ເພີ່ມທະວີຄວາມເຂັ້ມງວດໃນການຕ້ານພະຍາດໂຄວິດ 19 ດັ່ງນີ້

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button