ດ່ວນ..! ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຈະເດີນທາງຜ່ານບ້ານຫ້ວຍຫົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີການຕັ້ງດ່ານຫ້າມຜ່ານເດັດຂາດ.

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຈະເດີນທາງຜ່ານບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງ.

ວຽງຈັນຕອນນີ້ ແມ່ນຄວນເລືອກເສັ້ນທາງໃໝ່ ເພາະມີການຕັ້ງດ່ານຫ້າມຜ່ານເດັດຂາດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *