Breaking News

ດ່ວນ..! ທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຈະເດີນທາງຜ່ານບ້ານຫ້ວຍຫົງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ມີການຕັ້ງດ່ານຫ້າມຜ່ານເດັດຂາດ.

ສຳລັບທ່ານໃດທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນຈະເດີນທາງຜ່ານບ້ານຫ້ວຍຫົງ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງ.

ວຽງຈັນຕອນນີ້ ແມ່ນຄວນເລືອກເສັ້ນທາງໃໝ່ ເພາະມີການຕັ້ງດ່ານຫ້າມຜ່ານເດັດຂາດ.

About admin

Check Also

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ພຽງ3ດືອນ ສາມາດ ມ້ າ ງ ຄະດີ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ໄດ້ເກືອບ 2000 ເລື່ອງ

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ພຽງ3ດືອນ ສາມາດ ມ້ າ ງ ຄະດີ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.