ສູນ ກັກກັນ ໂຄວິດ ແຮງງານລາວປະມານ 420 ຄົນ.

 ສະຫວັນນະເຂດສູນກັກກັນ ຕິດໂຄວິດ.

ປະມານ 420 ຄົນ.

ມີແຕ່ຄົນແຮງງານລາວເຂົ້າມາແຕ່ໄທຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.