ແຈ້ງເຕືອນມາຍັງທຸກຄົນ ຫ້າມຫລົງເຊື່ອ ແລະ ຫ້າມໂອນເງີນໄປເດັດຂາດ .

ຖ້າທ່ານບໍ່ຢາກຖືກຕົ້ມ,​ຖ້າໃຜໂອນເງີນໄປແລ້ວສາມາດເຂົ້າແຈ້ງຄວາມຕໍ່ເຈົ້າຫນ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ…​

ອີກຢ່າງຫນື່ງເຟສນີ້ຍັງ ເອົາໂລໂກຂອງຫນ່ວຍກູ້ໄພມາໃສ່ຫນ້າໂປລໄຟລ໌..

ເຊີ່ງເຮັດໃຫ້ເສີມເສຍຂອງຫນ່ວຍກູ້ໄພອີກໄພ…ລີ້ງເຟສປອມຜູ້ປະກາດນີ້: https://www.facebook.com/profile.php?id=100070733362871

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.