ຊົມເຊີຍອາຈານ ມຊ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນວິຊາການ ຈາກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງ

ວັນສຸກ ທີ 16 ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນະພາ ວົງໄຊ ໄດ້ຮັບການປະດັບຫຼຽນວິຊາການ ຈາກ ທ່ານ ນາງ ຟລໍຣັອງສ ຊັອງບລັອງ-ຣີສແລກ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງ ປະຈຳ ສປປ ລາວ.

ພາຍຫຼັງທີ່ຈົບການສຶກສາເໜືອປະລິນຍາຕີສາຂາພາສາຝຣັ່ງ ພາສາຕ່າງປະເທດ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຈົບປະລິນຍາໂທສາຂາວິທະຍາສາດການສຶກສາ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລກັອງ ປະເທດຝຣັ່ງ,

ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນະພາ ວົງໄຊ ໄດ້ປະກອບສ່ວນໃນການຮຽນ-ການສອນພາສາຝຣັ່ງ ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ເປັນເວລາ 30 ປີ ຈົນເຖິງປະຈຸບັນ ; ນັບແຕ່ປີ 2020 ເປັນຕົ້ນມາ, ທ່ານ ນາງ ສຸວັນນະພາ ວົງໄຊ ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງຫົວໜ້າພາກວິຊາພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ຫົວໜ້າສູນກິດຈະກຳຝຣັ່ງໂກໂຟນ ຄະນະອັກສອນສາດ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ແລະ ນັກສຶກສາ.

ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດຝຣັ່ງ ຂໍສະແດງຄຳຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ນາງ ສຸວັນນະພາ ວົງໄຊ ສຳລັບຄວາມມຸ່ງໝັ້ນ ແລະ ວິໄສທັດ : « ການເຊື່ອໝັ່້ນຕໍ່ວິໄສທັດທີ່ວ່າ ການຮຽນ-ການສອນພາສາຝຣັ່ງ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນເປັນພາສາຝຣັ່ງແມ່ນຈຸດເລີິ່ມຕົ້ນທີ່ນຳໄປສູ່ຜົນສຳເລັດໃນອາຊີບຂອງຊາວໜຸ່ມທີ່ໄດ້ພາສາຝຣັ່ງ ທັງເປັນເຄື່ອງມືໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ວາງໄວ້, ນີ້ຄືສິ່ງທີ່ສະແດງເຖິງກຽດສັກສີຂອງທ່ານ ».

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.