ສປ ຈີນ ເວົ້າວ່າໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ບໍ່ແມ່ນໄພພິບັດທຳມະຊາດ ມັນແມ່ນໄພພິບັດຈາກມະນຸດສ້າງຂື້ນ

ຝົນທີ່ຕົກ ໜັກ ຢູ່ເມືອງ Zhengzhou, Henan … ຄຳ ວ່າ “ເສົ້າສະຫລົດໃຈ” ແມ່ນ ຄຳ ອະທິບາຍບໍ່ໄດ້, ແລະ ມີປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍຖືກນ້ຳຖ້ວມເສຍຊີວິດຈົນນັບບໍຖ້ວນ ບໍ່ວ່າທາງບົກ ແລະ ທາງລົດໄຟໃຕ້ດິນ!

ວິດີໂອແລະຮູບພາບຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນມາຈາກກອ້ງຖ່າຍຂອງເພື່ອນໃນ ກຳ ແພງ. R.I.P.

ໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ແມ່ນທາງ ທຳມະຊາດ ແລະ ແມ່ນໄພພິບັດທີ່ເກີດຂື້ນຈາກມະນຸດສ້າງຂື້ນ,

ຍັງບໍ່ຍຸດເຊົາເທ່ານີ້ ອາດຈະສືບຕໍ່ເກີດຂື້ນໄປເປັນບໍລິເວນກວ້າງມົນທົນໃນປະເທດຈີນ ບໍ່ວ່າໃນຕົວເມືງ ຫຼື ຊານເມືອງ.

ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າຖ້າມະນຸດບໍ່ຮູ້ພຽງພໍແມ່ນພະເຈົ້າຈະລົງໂທດໃຫ້ມະນຸດຕາຍໄປຢ່າງທໍລະມານ, ມັນຄວນຈະເປັນການເວົ້າເກີນຈິງບໍ?

#ພາບນີ້ແມ່ນພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຍັງຄາຢູ່ລົດໄຟໃຕ້ດິນ

ແນວໃດກໍຕາມ ຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຊ່ວຍວິກິດຄັ້ງນີ້ໃຫ້ທຸກຄົນປອດໄພບັດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.