ຂ່າວທົ່ວໄປ

ມື້ນີ້ນ້ອງເຂີຍໄປຝາກໄຟເບີ້ດີເວີ້ຢູ່ຮຸ່ງອາລຸນເກັບໄດ້ສາຍແຂນຄຳ ແມ່ນຂອງໃຜໄປເອົາຢູ່ຮຸ່ງອາລຸນສາຂາບ້ານພະຂາວເດີ

ມື້ນີ້ນ້ອງເຂີຍໄປຝາກໄຟເບີ້ດີເວີ້ຢູ່ຮຸ່ງອາລຸນເກັບໄດ້ສາຍແຂນຄຳ ແມ່ນຂອງໃຜໄປເອົາຢູ່ຮຸ່ງອາລຸນສາຂາບ້ານພະຂາວເດີ

ຝາກໄວ້ກັບພະນັກງານຮຸ່ງອາລຸນ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button