ເຊໂປນແຈ້ງ! ໃຫ້ປະຊາຊົນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໄປລົງທະບຽນສັກຢາວັກຊິນຈອນສັນແອນຈອນສັນ.

ຫ້ອງການສາທາລະນະສຸກ ເມືອງ ເຊໂປນ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ອອກແຈ້ງການ ເຊີນຊວນໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມເປົ້າໝາຍ ໄປລົງທະບຽນສັກວັກຊີນ ຈອນສັນແອນຈອນສັນ ເພື່ອຈະເອົາເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວໄປສະເໜີເອົາວັກຊີນຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດມາສັກໃຫ້ກຸ່ມເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວ

ສຳລັບ, ປະເພດວັກຊີນທີ່ຈະມີສໍາລັບເມືອງເຊໂປນ ປະກອບມີ: ມີວັກຊີນຈອນສັນແອນຈອນສັນ ແລະ ວັກຊິນຊີໂນຟາມ (ຍັງບໍ່ມີກຳນົດສັກເຂັມ 1)

ສ່ວນວັກຊິນຈອນສັນແອນຈອນສັນຈະໄດ້ສັກໃນເປົ້າໝາຍຄື

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.