ລົດຈັກຖຶກໃຊ້ນຳມາຂົນສົບຜູ້ເສຍຊີວິດດ້ວຍພະຍາດໂຄວິດ ໄປຍັງເມນເຜົາ ປະເທດມຽນມ້ າ

ກູ້ໄພໃຊ້ລົດຈັກມາຂົນສົບຜູ້ເສຍຊີວິດດ້ວຍພະຍາດໂຄວິ ດ ໄປຍັງເມນເຜົາທີ່ເມຶອງມິນດັກ ປະເທດມຽນມ້າ.

ນອກຈາກມຽນມ ້າແລ້ວ ຢູ່ປະເທດໄທກໍ່ລະບາດຫນັກເຊັ່ນ: ໂຄວິ ດລະບາ ດຫນັກທີ່ປະເທດໄທແລ້ວ, ໄທເລີ່ມເກັບສົບຕາມຖະຫນົນແລ້ວ.

ລ່າສຸດວັນນີ້ ຕາຍ 3 ສົບ ຊ່ວງບ່າຍ 4 ໂມງແລງແຕ່ຍັງບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຂ່າວ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *