ແຊຕໍ່ ເຈົ້າເມືອງລະມາມ ອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ກຸ່ມນີ້ໃຫ້ພັກການເປັນໄລຍະ 5 ວັນ

ເຈົ້າເມືອງລະມາມ ອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ເຖິງບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,ຕຳຫຼວດ

ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂອບເຂດບ້ານໂພນ, ບ້ານໂນນໜອງຫວ້າ ແລະບ້ານໜອງບົງ-ຫ້ວຍຂຽວ

ໃຫ້ພັກການເປັນໄລຍະ 5 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 26-30 / 7 /2021

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.