Breaking News

ແຊຕໍ່ ເຈົ້າເມືອງລະມາມ ອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ກຸ່ມນີ້ໃຫ້ພັກການເປັນໄລຍະ 5 ວັນ

ເຈົ້າເມືອງລະມາມ ອອກຄຳສັ່ງເພີ່ມເຕີມ ເຖິງບັນດາພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ, ທະຫານ,ຕຳຫຼວດ

ທີ່ດຳລົງຊີວິດຢູ່ໃນຂອບເຂດບ້ານໂພນ, ບ້ານໂນນໜອງຫວ້າ ແລະບ້ານໜອງບົງ-ຫ້ວຍຂຽວ

ໃຫ້ພັກການເປັນໄລຍະ 5 ວັນ ນັບແຕ່ວັນທີ 26-30 / 7 /2021

About admin

Check Also

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ພຽງ3ດືອນ ສາມາດ ມ້ າ ງ ຄະດີ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ ໄດ້ເກືອບ 2000 ເລື່ອງ

ຊົມເຊີຍເຈົ້າໜ້າທີ່ ເຮັດແທ້ທຳຈິງ ພຽງ3ດືອນ ສາມາດ ມ້ າ ງ ຄະດີ ຢ າ ເ ສ ບ ຕິ ດ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.