ຂ່າວທົ່ວໄປ

ຊ່ວຍແຊ ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຜມີລູກນ້ອຍຄວນລະວັງເປັນພິເສດ

ພໍ່ແມ່ຜູ້ປົກຄອງໃຜມີລູກນ້ອຍຄວນລະວັງເປັນພິເສດ❗️

ລູກນ້ອຍໄວກຳລັງແອບຍ່າງແລະກຳລັງໃຊ້ລໍ້ຊະນິດນີ້ຢູ່ແມ່ນຄວນເອົາໃຈໃສ່ລູກບໍ່ໃຫ້ຫ່າງ ເພາະມັນມີຄວາມອັນຕະລາຍພໍສົມຄວນ

ອຸປະຕິເຫດເກີດໄດ້ທຸກເວລາ.

ຊົມຄລິບ:::

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button