ຂ່າວທົ່ວໄປ

ສົງສານອີ່ຕົນ ເດັກນ້ອຍແມ່ຈາກໄປ( ແມ່ບໍ່ຕ້ອງເປັນຫວ່ງ ລູກໃຫຍ່ແລ້ວ ລູກຈະດູແລນ້ອງເອງ)

ຊົມຄລິບ:

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button