ຂ່າວດີ…… !!! ສປປ ລາວ 🇱🇦 ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຕື່ມ ຈໍານວນ 1.415.000 ໂດສ

👏🙏 ຂ່າວດີ…… !!! ສປປ ລາວ 🇱🇦 ຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຕື່ມ ຈໍານວນ 1.415.000 ໂດສ ໂດຍຈະໄດ້ຮັບ

ວັກຊີນ ຊີໂນຟາມ ຈາກ ສປ ຈີນ 1.000.000 ໂດສ ແລະ ວັກຊີນ ແອສຕຮາ ເຊເນກ້າ 415.000 ໂດສ

ຈາກປະເທດ ອັງກິດ ໃນເດືອນ ສິງຫາ 2021 ນີ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.