ແຈ້ງການດ່ວນ!ແຂວງສາລະວັນໂຈະການບໍລິການຊົ່ວຄາວ

📣ແຈ້ງການດ່ວນ…..!!!

ແຂວງສາລະວັນ ອອກແຈ້ງການໃຫ້ໂຈະການບໍລິການຊົ່ວຄາວ.

ບັນດາຮ້ານອາຫານ, ກິນດື່ມ, ປິ້ງ-ແກ້ມ ແລະ ບຸບເຟຈຸ່ມ-ດາດ ແລະ ຮ້ານບັນເທິງຕ່າງໆ ໃນເທດສະບານເມືອງ-ແຂວງ ເພື່ອປ້ອງກັນໂຄ ວິ ດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *