ແຈ້ງເຕືອນຝົນຕົກຄ່ອຍ-ຕົກໜັກ, ຟ້າຮ້ອງ, ຟ້າຝ່າ

1/8/2021 ມີຝົນກະຈາຍຢູ່ຫລາຍພື້ນທີ່ຂອງແຕ່ລະແຂວງ.ໃນລະດັບຄ່ອຍຫາປານກາງ ບາງເຂດທີ່ບໍ່ມີຝົນຕົກໄດ້ແກ່: ຂ ໄຊຍະບູລີຕອນໄຕ້ຂ້ອນຂຶ້ນຮອດຕອນກາງຂອງແຂວງ, ຂ ວຽງຈັນເຂດທີ່ໄກ້ກັບໄຊຍະບູລີຕອນໄຕ້ ແລະ ກຳແພງນະຄອນແມ່ນບໍໄດ້ຝົນ, ຂ ບໍລິຄຳໄຊລົງຮອດ ຂ ເຊກອງຈະບໍໄດ້ຝົນແຕ່ເຂດທີ່ໄກ້ຊາຍແດນວຽດນາມ ສ່ວນໂຊນອື່ນອື່ນໆ ແລະ ຂ ອື່ນໄດ້ຝົນທຸກພື້ນທີ່.

2/8/21 ມີຝົນກະຈາຍຢູ່ຫລາຍພື້ນທີ່ຂອງແຕ່ລະແຂວງ.ໃນລະດັບຄ່ອຍຫາປານກາງ ບາງເຂດທີ່ບໍ່ມີຝົນຕົກໄດ້ແກ່: ຂ ສາລະວັນບາງພື້ນທີ່ແມ່ນບໍ່ມີຝົນຕົກ.

3/8/21 ມີຝົນກະຈາຍຢູ່ທຸກແຂວງ ແຕ່ ຂ ທີ່ມີບາງເຂດບໍມີຝົນຕົກໄດ້ແກ່ ຂ ໄຊຍະບູລີຕອນໄຕ້, ຂ ບໍລິຄຳໄຊບາງພື້ນທີ່ໄກ້ກັບວຽດນາມ ແລະ ຂ ເຊກອງບາງພື້ນທີໄກ້ກັບວຽດນາມຂ ທີ່ຝົນຕົກໜັກແມ່ນ ຂ ບໍລິຄຳໄຊ ແລະ ຂ ຄຳມ່ວນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.