ຫວນຄີຶນ! ອາດີດສາວຄູສະຫວັນນະເຂດທີ່ເປັນສາສະຫມັກມາຫຼາຍປີແຕ່ບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນ ຕັດສິນໃຈລາອອກຈາກອາຊີບຕົນມັກ

ສາວຄູສະຫວັນນະເຂດມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນຈອມແກ້ວ.ຕັດສິນໃຈຈາກລາຢ່າງຖາວອນໃນອາຊີບທີ່ຕົນມັກຮັກໃນການສິດສອນນັກຮຽນມາຫລາຍປີ.

ເປັນອາສາສະຫມັກມາຫລາຍປີແຕ່ບໍ່ໄດ້ລັດຖະກອນຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ສາວຄູຫມວຍຜູ້ຫນ້າຮັກຂອງນ້ອງໆນັກຮຽນທີ່ມຕຈອມແກ້ວພາກັນລັ່ງນ້ຳຕາທີ່ອົດເຫັນສາວຄູຕົນເອງຈາກລາຢ່າງຖາວອນໃນອາຊີບທີ່ຕົນຮັກ.

ຮຽນມາຕັ່ງຫລາຍປີເງິນເມິດຕັ້ງຫລາຍລ້ານສຸດທ້າຍໄດ້ປະລິນຍານ້ຳຕາ.

ແນວໃດກໍ່ຂໍໃຫ້ສາວຄູຫມວຍພົບແຕ່ສິ່ງດີໆປະສົບແຕ່ແນວດີໆຂໍໃຫ້ພົບວຽກງານໃຫມ່ທີ່ດີ.

ຊົມຄລິບ;;

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.