ຂ່າວທົ່ວໄປ

ແຈ້ງການ ຄັດເລືອກ ແລະ ນໍາສະເໜີຂໍເອົາລູກຫຼານ ເຂົ້າທະຫານໃຫມ່ ປະຈໍາປີ 2021.

ແຈ້ງການ ເຖີງ: ພະແນກການ, ກົມກອງ, ພະນັກງານອາວຸໂສບໍານານ, ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ທີ່ຈະສະຫມັກເຂົ້າທະຫານໃຫມ່ປະຈໍາປີ 2021 ຢູ່ທີ່ກອງພັນໃຫຍ່ທະຫານຮາບຍານເກາະທີ 11.

ເລື່ອງ: ການຄັດເລືອກ ແລະ ນໍາສະເຫນີຂໍເອົາລູກຫຼານ ເຂົ້າທະຫານໃຫມ່ ປະຈໍາປີ 2021.

– ອີງຕາມ ກົດຫມາຍພັນທະປ້ອງກັນຊາດ ແລະ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດຫມາຍພັນທະປ້ອງກັນຊາດ ຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ສະບັບເລກທີ 4205/ກປທ, ລົງວັນທີ 22 ພະຈິກ 2013.

ອີງຕາມ ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງອະນຸກໍາມະການຮັບຜິດຊອບທະຫານໃຫມ່ ແລະ ການຕົກລົງເຫັນດີຂອງ ຄະນະພັກ – ຄະນະບັນຊາກອງພັນໃຫຍ່ທະຫານຮາບຍານເກາະທີ.

1.ກອງພັນໃຫຍ່ທະຫານຮາບຍານເກາະທີ 1 ຂໍຖືເປັນກຽດແຈ້ງມາຍັງພະແນກການ, ກົມກອງ, ພະນັກງານອາວຸໂສບໍານານ, ຕະຫຼອດຮອດຜູ້ທີ່ຈະສະຫມັກເຂົ້າທະຫານໃຫມ່ ປະຈໍາປີ 2021 ຢູ່ທີ່ກອງພັນໃຫຍ່!ທະຫານຮາບຍານເກາະທີ 11 ຕ້ອງປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

I. ມາດຖານເງື່ອນໄຂ ຜູ້ທີ່ຈະສະຫມັກເຂົ້າທະຫານໃຫມ່.

1. ເປັນຄົນລາວ ຖືສັນຊາດລາວໂດຍກໍາເນີດ ມີອາຍຸແຕ່ 18 ປີ ເຖີງ 30 ປີ.

2. ລະດັບການສຶກສາ ຈົບມັດທະຍົມຕອນປາຍ ຂື້ນໄປ (ບໍ່ຈົບວິຊາສະເພາະກໍ່ໄດ້).

3. ຖ້າຈົບວິຊາສະເພາະ ແມ່ນວິຊາສະເພາະທີ່ກອງທັບຕ້ອງການຄື: ປຸງແຕ່ງ, ກະສິກໍາ, ວິໄຈເຄມີ, ແພດ, ເຕັກນິກກົນຈັກ ແລະ ເຄຫາ (ໃບປະກາດຕ້ອງລະບຸຂຶ້ນຈະແຈ້ງ, ຄະແນນເສັງຈົບຕ້ອງ ເກດ A, ເກດ B ຖ້າມີ 03 ວິຊາຂື້ນໄປ ແລະ ເກດ C ວິຊາໃດຫນຶ່ງຈະບໍ່ພິຈາລະນາຮັບເອົາ; ຖ້າຄະແນນເປັນຕົວເລກ ແມ່ນ 8 ຂື້ນໄປ ຈຶ່ງພິຈາລະນາຮັບເອົາ; ອາຍຸຕ້ອງສົມຄູ່ກັບວຸດທິການສຶກສາ ຊັ້ນກາງບໍ່ເກີນ 24 ປີ, ຊັ້ນສູງບໍ່ເກີນ 26 ປີ, ປະລິນຍາຕີບໍ່ເກີນ 28 ປີ, ປະລິນຍາໂທ, ປະລິນຍາເອກບໍ່ເກີນ 30 ປີ).

4. ມີສຸຂະພາບສົມບູນແຂງແຮງດີ, ບໍ່ສັກເມິກ – ສັກລາຍ; ເພດຊາຍບໍ່ປອງຫູ, ເພດຍິງບໍ່ປອງຫຼາຍຮູ. ບໍ່ປອງດັງ ແລະ ເຮັດສາຍະກໍາຕ່າງໆ; ລວງສູງເພດຊາຍ 1,60 ແມັດ, ເພດຍິງ 1,55 ແມັດ ຂື້ນໄປ, ນໍ້າຫນັກ ບໍ່ໃຫ້ຫຼຸດ ຫຼື ເກີນ ບວກ – ລົບ 10 Kg ສອງຕົວເລກທ້າຍຂອງລວງສູງຜູ້ກ່ຽວ, ມີຄວາມເປັນເພດຈະແຈ້ງ (ເປັນຊາຍແທ້ ຫຼື ຍິງແທ້) ຍົກເວັ້ນເຂົ້າສັງກັດຂະແຫນງສິລະປະ ແລະ ກີລາ ທີ່ເປັນອາຊີບ.

5. ຕ້ອງເປັນໂສດ (ບໍ່ມີຜົວ ຫຼື ເມຍ)6. ບໍ່ເຄີຍເປັນທະຫານ ຫຼື ຕໍາຫຼວດມາກ່ອນ.

7. ມີປະຫວັດເຄື່ອນໄຫວຈະແຈ້ງ.

8. ບໍ່ເຄິຍຕ້ອງໂທດ, ບໍ່ມີສານເສບຕິດໃນຮ່າງກາຍ,

9. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມການຊັບຊ້ອນຂອງການຈັດຕັ້ງ.

II. ການປະກອບເອກະສານຮັບສະຫມັກເຂົ້າເປັນທະຫານໃຫມ່ ມີດັ່ງນີ້:

1. ໃບຄໍາຮ້ອງ (ຂຽນດ້ວຍຕົນເອງ)01 ສະບັບ,2. ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່01 ສະບັບ.

3. ຮ່າງຊີວະປະຫວັດ01 ສະບັບ.

4. ສໍາເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ ຈົບມໍ7 _ 01 ຊຸດ.

5. ສໍາເນົາໃບປະກາດ ແລະ ໃບຄະແນນ ຈົບວິຊາສະເພາະ 01 ຊຸດ.

II. ກໍານົດເວລາ ເປີດ – ປິດ ຮັບຄໍາຮ້ອງ.- ນັບແຕ່ວັນທີ 01/07/2021 – 31/08/2021 (ຖ້າບໍ່ມາຕາມກໍານົດເວລາ ແມ່ນຈະບໍ່ຮັບພິຈາລະນາ ເດັດຂາດ),

ຫມາຍເຫດ: ເອກະສານທຸກສະບັບທີ່ປະກອບມາ ແມ່ນບໍ່ມີສິດຖອນຄືນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງແຈ້ງມາຍັງບັນດາທ່ານບັນດາສະຫາຍ ຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button