ປະກາດຫາລູກ ພໍ່ປ່ວຍ ແຕ່ ຢາກເຫັນຫນ້າລູກ ເພື່ອມາດູແລ

ຂວອນນຳເພື່ອນເຟສສບຸກທຸກທ່ານ ຊ່ວຍແນ່

#ຂໍປະກາດຂໍຄວາມຊວ່ຍເຫລືອນຳໜູ່ຄູ່ເອື້ອຍນອ້ງຊາວເຟດບຸກທັງຫາຼຍຊວ່ຍແຊໃຫ້ແນ່

# ທ້າວ ຊ້າງ ທ້າວເສືອ ໄປເຮັດວຽກກີດຢາງ ຢູ່ ເມືອງເລົ່ງາມ ແຂວງສາລະວັນ ໃຫ້ຮູ້ແນ່ວ່າ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.