ຊົມເຊີຍແພດ-ໝໍ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ປິ່ນປົວຜູ້ຕິດເຊື້ອຫາຍດີ 100 ຄົນ.

ຊົມເຊີຍແພດ-ໝໍ ແຂວງ ຈຳປາສັກ ສະເພາະມື້ນີ ວັນທີ 1/08/2021ມີີ

ຄົນປິ່ນປົວຫາຍດີຈາກພະຍາດໂຄວິດ ແລະ ຈະອອກ.

ຈາກ ໂຮງໝໍ 100 ຄົນ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.