ເຫັນຮູບນີ້ກະສະເທືອນໃຈ ບອກລາແມ່ລານ້ອງ ກ່ອນສິໄປປິ່ນປົວ

ໂຄວິດທີ່ລະບາດຜ່ານມາ ບໍ່ຄ່ອຍຈະມີກໍລະນີເດັກນ້ອຍຕິດເຊື້ອ ແຕ່ສາຍພັນນີ້

ເດັກນ້ອຍກະມີຄວາມສ່ຽງຄືກັນ ແລະ ສາມາດຕິດໄດ້

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *