ກັກຕົວຢູ່ແຂວງຄົບກໍານົດ 14 ມື້ ສົ່ງມາເມືອງ ກວດພົບເຊື້ອຈຳນວນ 17​ຄົນ ແລະ ນໍາໂຕໄປປີ່ນປົວຢູ່ແຂວງແລ້ວ.

ດ່ວນ..!​ແຮງງານລາວທີ່ຜ່ານການກັກຕົວຢູ່ສູນຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ຖືກນຳສົ່ງມາສືບຕ່ໍກັກຕົວຢູ່ສູນຂອງເມືອງ ສອງຄອນ.

ໂຮງປະຖົມບ້ານໂນນສົມພູ ເຊິ່ງ 2 ວັນກວດພົບເຊື້ອພະຍາດໂຄວິດ-19ຈຳນວນ 17ຄົນ ແລະ ນໍາໂຕໄປປີ່ນປົວຢູ່ແຂວງແລ້ວ.

ລະອຽດຕາມບົດລາຍງານ👇.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.