ນໍ້າຖ້ວມ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຝົນຕົກໜັກຫລາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ມາຮອດວັນທີ 2 ສິງຫາ ປີ2021 ນີ້ເວລາ 7: 30 ນາທີເຮັດໃຫ້ນໍ້າຫລາຍສາຍ.

ນໍ້າຖ້ວມ ເມືອງໂພນທອງ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຝົນຕົກໜັກຫລາຍວັນຕິດຕໍ່ກັນ ມາຮອດວັນທີ 2 ສິງຫາ ປີ2021 ນີ້ເວລາ 7: 30 ນາທີເຮັດໃຫ້ນໍ້າຫລາຍສາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.