ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງ ຜ່າຕັດເກີດລູກ ໄດ້ສຳເລັດ..​ຈາກແມ່ຕິດໂຄວິ ດ

ໃນວັນທີ 4/8/2021 ສູນປີ່ນປົວກໍລະນີຕິດເຊື້ອcovid-19 ໂຮງໝໍເມືອງໂພນທອງ.

#ໄດ້ສຳເລັດການຜ່າຕັດເກີດລູກ( Cesarean section )ຄົນເຈັບ COVID positive ຍ້ອນທ່າສະເໜີຜິດປົກກະຕິ. ເດັກເກີດເພດຊາຍ 3300 ກຣາມ ປອດໄພທັງແມ່ ແລະ ເດັກ.

ທີມທ່ານຫມໍຜ່າຕັດນໍາໂດຍ ດຣ ຄຳຮູ້ ຄຳຜາສຸກ, ດຣ ສອນພະຈັນ ຊ່ຽວຊານ ປະສູດ-ພະຍາດຍິງ ; ດຣ ກູເຫວດ ວົງເພີງເເພງ ແພດຊ່ຽວຊານພາຍນອກ ; ດຣ ຄຳຜົງ ແພດຊ່ຽວຊານວາງຢາສະຫຼົບ ; ພປຕ ພູສີນ ສີປະກາຍຄຳ ; ພບ ສຸກສະຫວັນ ສີລິວັນ ; ພບ ວາດສະໜາ ປັດຊາວົງ ; ພບ ອານຸລັກ ໄຊຍະສິດ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.