ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຢຶດພະຫະນະນໍາເຂົ້າຜິດຕາມກົດໜາຍ .

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ຢຶດພະຫະນະນໍາເຂົ້າຜິດຕາມກົດໜາຍ.

ອີງຕາມການລາຍງານຂອງຂະແໜງສືບສວນສອບສວນ ແລະ ປາບປາມ ການລັກລອບສິນຄ້າໜີພາສີ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໃຫ້ຮູ້ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2021 ເພື່ອເປັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ສະບັບເລກທີ 81/ສພຊ ລົງວັນທີ 29 ມີຖຸນາ 2020 ແລະ ແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ກ່ຽວກັບພາຫະນະລັກລອບນໍາເຂົ້າໜີພາສີ ໃຫ້ໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍພາສີ ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ຮັບປະກັນການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງໂປ່ງໃສ ແລະ ທັນເວລາ ທັງເປັນການປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດຜູ້ປະກອບການ, ຄວາມປອດໄພຂອງສັງຄົມ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງຊາດ, ໃນດ້ານການປະກອບສ່ວນ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ – ສັງຄົມ ເຊິ່ງໃນໄລຍະເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນກໍລະກົດ 2021 ຜ່ານມານີ້ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ໄດ້ຢຶດພາຫະນະນໍາເຂົ້າແບບບໍ່ຖືກຕ້ອງ ຢູ່ດ່ານພາສີຊາຍແດນ ແລະ ນອກດ່ານພາສີຊາຍແດນ ຈໍານວນ 9 ຄັນ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ່.

ລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ TOYOTA CAMRY ສີດໍາ ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຄົນຈີນ.

ລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ TOYOTA COROLLA ສີຂາວ ຜູ້ກະທໍາຜິດ ຄົນຈີນ.

ລົດຈິບຍີ່ຫໍ້ TOYOTA LANDCRUISER ສີຂາວ ບໍ່ຮູ້ເຈົ້າຂອງ.

ລົດຈິບ ຍີ່ຫໍ້ HYUNDAI SANTAFE ສີດໍາ ບໍ່ຮູ້ເຈົ້າຂອງ.

ລົດຈິບ ຍີ່ຫໍ້ HONDA CR-V ສີຂາວ ບໍ່ຮູ້ເຈົ້າຂອງ.

ລົດຈິບ ຍີ່ຫໍ້ HONDA CR-V ສີຂາວ ບໍ່ຮູ້ເຈົ້າຂອງ.

ລົດຈິບຍີ່ຫໍ້ TOYOTA LEXUS ສີຂາວ ບໍ່ຮູ້ເຈົ້າຂອງ .

ລົດເກັງຍີ່ຫໍ້ BENZ ສີປອນ ບໍ່ຮູ້ເຈົ້າຂອງ.

ຜ່ານມາລະຫວ່າງເດືອນມີຖຸນາ ແລະ ເດືອນກໍລະກົດ 2021 ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ກໍ່ໄດ້ປະກາດແຈ້ງການຫາເຈົ້າຂອງພາຫະນະ 2 ຄັ້ງໃຫ້ເຂົ້າມາພົວພັນເອົາແຕ່ບໍ່ເຫັນເຈົ້າຂອງພາຫະນະມາພົວພັນ ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງຂໍຖືໂອກາດນີ້ແຈ້ງຄືນຕື່ມ ນັບແຕ່ວັນທີ 6 ສິງຫາ 2021 ເປັນຕົ້ນໄປ (ກໍານົດເວລາ 21 ວັນ) ໃຫ້ເຂົ້າມາພົວພັນນໍາຂະແໜງສືບສວນສອບສວນ ແລະ ປາບປາມ ການລັກລອບສິນຄ້າໜີພາສີ ປະຈໍາກອງຄຸ້ມຄອງພາສີ l ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ ສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ສາມແຍກ ບ້ານນາເຕີຍ ເມືອງຫຼວງນໍ້າທາ .

ຖ້າຫາກທ່ານໃດເປັນເຈົ້າຂອງລົດດັ່ງກ່າວໃຫ້ຖືເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຊິ່ງປະກອບມີໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່ ຫຼື PASSPORT, ເອກະສານຊື້-ຂາຍ, ເອກະສານຢັ້ງຢືນກ່ຽວກັບພາຫະນະ ແລະ ໃບມອບສິດ ໃນໂມງລັດຖະການ ຖ້າຫາກກາຍເວລາກໍານົດ ພາຫະນະຈະຕົກເປັນຂອງລັດ ແລະ ຖືກດໍາເນີນຕາມລະບຽບກົດໝາຍ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.