ວຽກທີ່ເໝາະສົມ ກັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່

ວຽກທີ່ເໝາະສົມ ກັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ວຽກທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບເຮົາແມ່ນຫຍັງ? ຖ້າເຮົາບໍ່ສາມາດຕອບຕົວເອງໄດ້ ເຮົາອາດພົບວ່າເຮົາບໍ່ພໍໃຈກັບການເຮັດວຽກ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງທົນທຸກເຮັດວຽກງານທີ່ເຮົາບໍ່ຕ້ອງການ, ແຕ່ຕ້ອງເຮັດໄປເພາະວ່າມັນເປັນວຽກທີ່ຕັດສິນໃຈເລືອກແລ້ວ ຖ້າທ່ານປ່ຽນໃຈມັນກໍ່ອາດຊ້າເກີນໄປ.ຄໍາວ່າ “ວຽກທີ່ແມ່ນ” ແລະ “ວຽກທີ່ມັກ” ອາດມີຄວາມຫມາຍແຕກຕ່າງກັນ ແຕ່ໂດຍລວມ ວຽກຂອງຄົນທີ່ແມ່ນຕ້ອງມັກຈະເປັນຄົນທີ່ກົງກັບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນມາ ແລະ ນໍາໃຊ້ຄວາມຮູ້ເພື່ອປັບປຸງວຽກງານ ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນ ນັກຮຽນຈົບໃຫມ່ຈໍານວນຫຼາຍອາດຈະຊອກຫາວຽກທີ່ຄ້າຍຄືກັບວຽກທີ່ພວກເຂົາສົນໃຈ ແລະ ຕ້ອງການຮຽນຮູ້ປະສົບການໃຫມ່,

ເຖິງແມ່ນວ່າບໍ່ໄດ້ຈົບການສຶກສາມາໃນທິດທາງນັ້ນ.ກ່ອນທີ່ທ່ານຈະຊອກຫາວຽກເຮັດງານທໍາ ນັກສຶກສາຈົບໃຫມ່ຄວນໃຫ້ຄໍາຕອບໃຫ້ຕົວເອງວ່າວຽກທີ່ມັກຂອງຕົວເອງແມ່ນຫຍັງ. ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມກົດດັນໃນການຊອກຫາວຽກມາທຳຮ້າຍເຮົາເອງ ລອງຖາມຕົນເອງດ້ອວຍຄໍາຖາມເຫຼົ່ານີ້ ແລະເບິ່ງວ່າປະເພດຂອງວຽກງານທີ່ທ່ານຕ້ອງການຢາກເຮັດເປັແບບໃດ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ເຮົາຄ່ອຍໄປຫາວຽກທີ່ພວກເຮົາຄາດຫວັງ.

– ວຽກທີ່ແມ່ນ ຄືວຽກທີ່ຕົງກັບຄວາມສາມາດ ຫຼືບໍ່?

ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ໄດ້ຮຽນມານັ້ນ ຕົງກັບຕຳແໜ່ງວຽກທີ່ເຮົາສະໝັກ ຫຼືບໍ່? ຖ້າຕອບຕົວເອງວ່າບໍ່ ວຽກນີ້ຄວນເປັນວຽກຂອງເຮົາ ເມື່ອນຳຄວາມສາມາດທີ່ເຮົາໄດ້ຮຽນມາ ລວມເຂົ້າກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດແຮງງານ ເຮົາໜ້າຈະບອກຕົວເອງວ່າເຮົາເໝາະວຽກນີ້ຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດເມື່ອເຮົາໄດ້ວຽກທີ່ຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການ ບວກກັບຄວາມຕ້ອງການບວກກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດທີ່ເຮົາມີ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມສຸກກັບວຽກທີ່ເຮັດຢ່າງແນ່ນອນ ອີກທັງ ນາຍຈ້າງຈະຍິ້ມຮັບເຮົາທັນທີ ເພາະເຂົາໜັ້ນໃຈວ່າເຮົາຈະສາມາດເຮັດວຽກນຳເຂົາໄດ້

– ວຽກທີ່ໄດ້ ບໍ່ແມ່ນວຽກທີ່ເຮົາມັກຫຼືບໍ່?

ເຮົາຢາກທີ່ຈະເຮັດວຽກທີ່ຕົນເອງມັກ ຫຼາຍກວ່າວຽກທີ່ເຮົາຮຽນຈົບມາ ຫຼືບໍ່ ຖ້າເຮົາຕອບຕົວເອງວ່າແມ່ນ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງຂຽນຊີວະປະຫວັດໃໝ່ ແລ້ວຢື່ນສະໝັດກວຽກໃນຕຳແໜ່ງທີ່ຕົນເອງມັກດີກວ່າເພາະຫາກເຮົາຍັງດື້້ສະໝັກວຽກໃນຕຳແໜ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນຂອງເງິນເດືອນ ຫຼື ຫຍັງກໍ່ຕາມ ການບອກຕົວເອງວ່າ “ເຮັດໄປດຽວກະມັກເອງ” ບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ສະຖ່ານນະການດີຂື້ນ ບໍ່ມື້ໃດກໍ່ມື້ໜຶ່ງເຮົາອາດຈະຕ້ອງເສຍໃຈໃນພາຍຫຼັງເພາະຕ້ອງຫາວຽກໃໝ່ໃນທີ່ສຸດແຕ່ຄົນຈົບໃໝ່ໃນຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າຕົນເອງມີຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດພໍທີ່ຈະໄປຕໍ່ສູ້ ແຂ່ງຂັນກັບຜູ້ຫາວຽກອື່ນໆ ຍິ່ງເຮົາມີຄວາມສາມາດ ເຮົາຍິ່ງໄດ້ປຽບວ່າຜູ້ຫາວຽກອື່ນໆ ແລະ ນຳຄວາມຮູ້ທີ່ມີໄປຕໍ່ສູ້ກັບວຽກທີ່ມັກ ຈາກຄົນທີ່ຮຽນມາຕົລສາຍຫຼາຍກວ່າເຮົານັ້ນເອງ

-​ ວຽກນີ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຖ້າເຮົາ ຢູ່ຫຼືບໍ່?

ພຽງແຕ່ຄຸນສົມບັດຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການພຽງຢ່າງດຽວອາດບໍ່ພຽງພໍ ແຕ່ເຮົາຕ້ອງເບິ່ງໃຫ້ເລິກໄປກວ່ານັ້ນ ຄືຄວາມໝັ້ນຄົງ ແລະ ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງບໍລິສັດ ແມ້ວ່າຈະບໍ່ໄດ້ເລີກຫຼາຍພໍ ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດ ເຮົາຕ້ອງຕອບຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ວ່າວຽກທີ່ເຮົາສະໝັກນີ້ມີຄວາກ້າວໜ້າຫຼາຍໜ້ອຍເທົ່າໃດ ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໄດ້ເທົ່າໃດ ບໍ່ແມ່ນວ່າຕ້ອງລາອອກກາງຄັນ

– ຮຽນຈົບມາບໍ່ຖືກສາຍ ເຮັດໄດ້ແມ່ນບໍ່?

ຫຼາຍຄົນທີ່ເລືອກທີ່ຈະເຮັດວຽກບໍ່ຕົງກັບສິ່ງທີ່ຕົວເອງຮຽນມາ ເຊິ່ງບໍ່ແມ່ນເລື່ອງແປກແຕ່ຢ່າງໃດ ຫາກເຮົາມີຄວາມສາມາດຕົງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນາຍຈ້າງ ແລະ ສາມາດເຮັດວຽກນັ້ນໄດ້ແທ້ ບໍ່ວ່າດ້ວຍເຫດຜົນຫຍັງກໍ່ຕາມທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດວຽກບໍ່ຕົງສາຍ ແຕ່ເມື່ອເຮົາຕັດສິນໃຈເຮັດວຽກທີ່ເຮົາມັກ ເຮົາຕ້ອງໜັ້ນໃຈວ່າເຮົາເຮັດວຽກນັ້ນໄດ້ແທ້ໆໂດຍບໍ່ມີອຸປະສັກໂດຍສ່ວນຫຼາຍແລ້ວຫົວໜ້າຈະຕັດສິນໃຈເລືອກຄົນທີ່ຈົບມາບໍ່ຕົງສາຍ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເຂົາມີຄວາມສາມາດແທ້ໆ ຫຼື ມີຜົນງານທີ່ສາມາດຈັບຈອງໄດ້ ແຕ່ກໍ່ມີບໍ່ໜ້ອຍຄືກັນທີ່ຫົວໜ້າຍິນດີຮັບຄົນທີ່ບໍ່ມີປະສົບການ ເຂົ້າເຮັດວຽກແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂ ແລະ ທັງນັ້ນທັງນີ້ ເຮົາກໍ່ຕ້ອງຄິດເຜື່ອໄວ້ແລ້ວວ່າບໍ່ມີຫຍັງງ່າຍ ເພາະເຮົາຕ້ອງພະຍາຍາມເຮັດວຽກໃຫ້ເຕັມທີ່ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະຕາມຄົນທີ່ມີປະສົບການໃຫ້ທັນບໍ່ວ່າຈະເລືອກຫາວຽກທີແມ່ນ ຕົງກັບຄວາມສາມາດທີ່ເຮົາມີ ຫຼືຫາວຽກທີ່ຖືກໃຈກໍ່ຕາມ ເຮົາຕ້ອງຕອບຕົວເອງໃຫ້ໄດ້ວ່າເຮົາມີຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຢາກເຮັດວຽກນັ້ນ ບໍ່ແມ່ນເຮັດ ພຽງເພາະວ່າຢາກໄດ້ວຽກ ຫຼື ເຮັດວຽກຫຍັງກະໄດ້ກ່ອນ ເພາະບໍ່ຢາກວ່າວຽກ ຄວາມເລັ່ງໃນການຫາວຽກ ອາດຈະສ້າງປັນຫາໃຫ້ກັບເຮົາໃນພາຍຫລັງ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ເປັນຊິ້ນເປັນອັນໄດ້ນັ້ນເອງ

—————————————————–ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ:-​ http://www.unannocontrolospreco.org/archives/615– th.jobsdb.com– http://cvconnect.la/news/112

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.