ເບິ່ງ ຕຳຫຼວດທ ະ ຫ າ ນ ລາວຈີນ ຫາທາງປິດກັ້ນແຮງງານພະມ້າໄວ້…

ເບິ່ງ ຕຳຫຼວດທະຫານ ລາວຈີນ ຫາທາງປິດກັ້ນແຮງງານພະມ້າໄວ້…

ປ່ອຍເຂົາກັບປະເທດສາບໍ່ແມ່ນບ້ານເຂົາຊິກັກໂຕໃຫ້ພະຍາດແຜ່ລາມບ້ານເຮົາບໍ?…ບ..ອັນຍາ.

ຊົມຄິລບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.