ກວດຄັ້ງທີ່ 2 ຈຶ່ງພົບເຊື້ອ Covid-19 ໃຜໃກ້ສິດໃຫ້ກັກໂຕດ່ວນ

ຕອນນີ້ຜົນກວດຄັ້ງທີ່ສອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນບວກຄືມີການຕິດເຊື່ອ covid-19

ຢູ່ໃນຮ່າງກາຍກ່ອນອຶ້ນໝົດຕອງຂໍໂທດສັງຄົມຄອບຄົວຍາດພີນ້ອງຄົນອອ້ມຂາງທຸກຄົນເຊື່ອວ່າບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ເກີດເລື່ອງແບບນີ້ກັບໂຕເອງ

ຂ້າພະເຈົ້າກະບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າຊາດນີ້ຈະໄດ້ເຈີກັບໂຕຂໍໃຫ້ພະເຈົ້າຄຸ້ມຄອງທຸກຄົນຍ່າສຸເປັນຄືຂ້າພະເຈົ້າຕອນນີ້ແມ່ນໄດ້ນອນກັກໂຕຕໍ່ໃນໂຮງໜໍເພື່ອຮັບການປິ່ນປົວຕໍ່ໄປ

(ອາການໂດຍລວມແມ່ນບໍ່ສະແດ່ອາການໄດໆມີອາການເມື່ອຍເລັກນ້ອຍ)

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *