ແຈ້ງການ…!!! ຈາກ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ ເລື່ອງ:ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນກັບຄືນບ້ານຂອງແຮງງານລາວ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ.

ແຈ້ງການເຖິງ:ແຮງງານລາວທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານ ພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ.

ເລື່ອງ:ກ່ຽວກັບການລົງທະບຽນກັບຄືນບ້ານຂອງແຮງງານລາວພາຍໃນເຂດເສດຖະກິດພິເສດ ສາມຫຼ່ຽມຄຳ.

+ ໝາຍເຫດ:ໃຫ້ຕິດຕໍ່ຫາຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕາມເບີໂທໃນເອກະສານສະບັບນີ້ເທົ່ານັ້ນ

ລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ:

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.