ປະຊາຊົນໄທ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດຖະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ

ປະຊາຊົນໄທ ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ

ຈາກເຫດການເລື່ອງດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນ ຊາວອຸບົນປະເທດໄທ

ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ກັບລັດທະບານລາວ ເພື່ອຂໍສັກວັກຊິນ ປ້ອງກັນໂຄວິດ

ລາຍລະອຽດຕາມຄລິບ:!!!

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.