ແຊຕໍ່ໆ..!!!ຄຳວ່າແມ່ຍິ່ງໃຫ່ຍສະເໝີແທ້ໆ ເອົາລູກນຳ ສົ່ງອາຫານນຳ ເຫັນແລ້ວສົງສານເດັກນ້ອຍ

ສະພາບເສດຖະກິດຕອນນີ້ ທຸກຄົນຕ້ອງໄດ້ດີ້ນຮຸນທີ່ສຸດຖ້າບໍ່ມີລາຍຮັບແມ່ນໜັກໜາສາຫັດແທ້ໆ ຄ່າຄອງຊີບນັບມື້ນັບເພີ່ມຂື້ນ

ຄຳວ່າແມ່ຍິງໃຫ່ຍສະເໝີເອົາລູກນຳສົ່ງອາຫານນຳຂໍອະນຸຍາດເຈົ້າຂອງຮູບ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.