Breaking News

ຊົມເຊີຍ ອ້ າຍ ນອ້ງ ພວ ກ ເຮົາ ໝົດທຸກຄົນເນີ

ຊົມເຊີຍອ້າຍນອ້ງພວກເຮົາໝົດທຸກຄົນເນີທີ່ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ປະຕິບັດໜ້າທີ່ເພື່ອ

ປອ້ງກັນກຸ່ມຄົນບໍ່ດີທີ່ຈະເອົາເຊື້ອພະຍາດມາແຜ່ໃສ່ບ້ານເຮົາ

About admin

Check Also

ຂ່າວດີມາແລ້ວ..!!ບໍລິສັດ ພັດທະນາສວນວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກພະນັກງານຫຼາຍຕຳແໜ່ງ ຟຣີທີ່ພັກ- ຟຣີອາຫານ

ໂອກາດຂອງທ່ານມາແລ້ວ. ປະກາດຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ດ່ວນບໍລິສັດ ພັດທະນາສວນວັດທະນະທຳລ້ານຊ້າງ ຕ້ອງການຮັບສະໝັກເພື່ອນຮ່ວມງານ ປະຈຳຢູ່ ໂຮງແຮມເປີດໃຫມ່ ຫລາຍຕໍາແໜ່ງ ດັ່ງນີ້: 1 ພະນັກງານ ຫົວໜ້າພະແນກ ອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent Comments

No comments to show.