ຂ່າວດີ ຈຳປາສັກ ມື້ດຽວ ປິ່ ນ ປົ ວ ຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອຫາຍດີ 111 ຄົນ

ໃນວັນທີ10ສີງຫາ2021ໂຮງໝໍພາກສະໜາມການເງີນພາກໃຕ້ໄດ້ #ປີ່ນປົວຄົນເຈັບຫາຍດີເພີ່ມອິກ111ຄົນ ຄົນເຈັບດັ່ງກ່າວແມ່ນຖືກສົ່ງກັບເມືອກັບຈຳກັດບໍລິເວນຕໍ່ຢູ່ເມືອງອິກ 14ວັນ,

ຈີ່ງສາມາດກັບຫາສັງຄົມໃດ້ ແລະ ປະຕິບັດຕາມລະບຽບທີ່ໂຮງໝໍພາກສະໜາມກຳນົດໃຫ້ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ, ຖ້າມີອາການ ໃຂ້, ໄອ, ຫາຍໃຈຜຶດ ຫລືອາການອື່ນໆ ແມ່ນໃຫ້ປະສານຫາອຳນາດການປົກຄອງ ຫຼື ສະເພາະກິດ ເພື່ອມາກວດຄືນ

ຂອບໃຈທີ່ທ່ານໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ປະຕິບັດມາດຕະການ New normal ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ເພື່ອເຮົາຈະກ້າວຜ່ານວິກິດໄປພ້ອມກັນ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.