ແຊຕໍ່ແດ່ ອົດສົງສານບໍ່ໄດ້ ຄູອາສາ ສອນມາໄດ້ຫຼາຍປີ ບໍ່ມີວິແວວ ຈະໄດ້ໂກຕ້າ

ຂໍອະນຸຍາດແດ່ເດີນ້ອງເອື້ອຍອົດສົງສານບໍ່ໄດ້ລະຕ້ອງລະບາຍອອກມາຂໍໃຫ້ນ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກໃໝ່ໄວ້ໆເດີເສຍດາຍທີຮຽນມາທີສ້າງຜົນງານມາໄດ້ຫຼາຍປີ

ສຸດທ້າຍກະຕ້ອງໄດ້ລາຄູອະສາໃຜໃຈດີລະຊ່ວຍໄດ້ເດີຊວງໄລຍະຫາວຽກໃໝ່ແຊຣຊ່ວຍແດ່

ຖ້າເອື້ອຍໄດ້ເປັນຄູສອນກະຈະປະມານີ້ລະເອື້ອຍກະຈົບຄູສາຍພາສາອັງກິດລະບົບ11+3ຊັ້ນສູງຈົບປີ2013ສະໝັກຫຼາຍປີແຕ່ບໍ່ມີວິແວວ

ເລີຍຕັດສິນໃຈຊອກເຮັດວຽກທົ່ວໄປເສຍດາຍຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຕົນເອງຮຽນມາບໍ່ໄດ້ນຳໃຊ້ທີອ່ຂິບຕົນເອງມັດ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.