ເປີດຂາຍແລ້ວພັນທະບັດລັດຖະບານຮອບໃຫມ່

ຮອບຂາຍ_ວັນທີ09ເຖິງ13ສິງຫາ2021📢📢ເປີດຂາຍພັນທະບັດລັດຖະບານ ປະຈໍາເດືອນ 08/2021

ເຊີນຊວນບັນດາທ່ານ ເຂົ້າຮ່ວມຈອງຊື້ ພັນທະບັດລັດຖະບານ ຜ່ານທະນາຄານພັດທະນາລາວ ທົ່ວປະເທດ.ລາຍລະອຽດມີດັ່ງນີ້:▶️ຈໍາຫນ່າຍພັນທະບັດເປັນ 2 ສະກຸນເງິນ ຄື:

1. ສະກຸນເງິນກີບ:

– ມູນຄ່າລວມ ອອກຈໍາຫນ່າຍ = 3,200 ຕື້ກີບ

– ລາຄາຂາຍ = 1 ລ້ານກີບ / ຫນ່ວຍ2. ສະກຸນເງິນໂດລາ:

– ມູນຄ່າລວມ ອອກຈໍາຫນ່າຍ = 50 ລ້ານໂດລາ

– ລາຄາຂາຍ = 100 ໂດລາ / ຫນ່ວຍ▶️

ກໍານົດການຈອງຂັ້ນຕໍ່າ 1 ຫນ່ວຍຂຶ້ນໄປ▶️

ຈ່າຍດອກເບ້ຍ 2 ຄັ້ງ / ປີ▶️

ໄລຍະເວລາການຈອງ ແບ່ງເປັນ 2 ຄັ້ງ– ຄັ້ງທີ 1: 09-13/08/2021– ຄັ້ງທີ 2: 23-27/08/2021

☎️ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມຕິດຕໍ່:

– ທ່ານ ນ ເພັດມະນີ ຈັນທະວິໄລ

– 020 – 5618 9944ທະນາຄານພັດທະນາລາວ (LDB)ຊື່ສັດ

ໝັ້ນຄົງ ໂປ່ງໃສ ທັນສະໄໝ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ🌐 www.ldblao.lahttp://www.ldblao.la📧 ldblaoho@ldblao.la💙 FB Fanpage: LDB Bankຂໍ້ມູນອ້າງອີງ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.