ຂໍ້ມູນນັກສຶກສາພະຍາບານ ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ໃກ້ສິດ 30 ຄົນ.

ຂໍ້ມູນນັກສຶກສາພະຍາບານ ຕິດເຊື້ອໃນຊຸມຊົນ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ມີຜູ້ໃກ້ສິດ 30 ຄົນ.

ປະຫວັດການເຄື່ອນໄຫວກໍລະນີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ໃນຊຸມຊົນ ຢູ່ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 11 ສິງຫາ 2021.

ເພດຍິງ ອາຍຸ 30ປີ ອາຊີບ: ນັກສຶກສາພະຍາບານສາຍຕໍ່ເນື່ອງ ຜູ້ກ່ຽວເຂົ້າມາຊ່ວຍວຽກຢູ່ຈຸດກັ້ນຕອງແຮງງານລາວມາແຕ່ໄທ, ມີຜູ້ໃກ້ສິດ 30 ຄົນ.

Lao News Time | ເວລາຂ່າວ ສຳລັບທ່ານ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.