ຕອນນີ້ເຊື້ ອໂຄວິ ດກະຈາຍ ໄປບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ຫລາຍພາກສ່ວນ.

ຕອນນີ້ເຊື້ ອໂຄວິ ດກະຈາຍ ໄປບຸກຄະລາກອນທາງການແພດ ແລະ ຫລາຍພາກສ່ວນ.

ນີ້ຄືຂໍ້ຄວາມໃນສື່ອອນໄລວ່າ ເຊກອງວຸ້ນວາຍຄັກ ທະນາຄານການຄ້າ.ຮຮເອກະຊົນ. ແພ່ເປັນວົງກວ້າງແລ້ວຕອນນິ ສາທຸຢ່າໃຫ້ມີໃຜເປັນຫຍັງໄປຫລາຍກວ່ານິ້ເດີ້.

ສະຕິເດີທຸກຄົນ. ໄປໃສ່ໃຫ້ໃສ່ຜ້າປິດປາກ. ລະມັດລະວັງ.ເຊັບຕົວເອງໃຫ້ດີ. ໄຜທີຮູ້ສຶກວ່າໂຕເອງຖືກຢູ່ໃນກຸ່ມສ່ຽງໃຫ້ກັກໂຕ ແລະ ບອກຂໍ້ມູນ. ເພື່ອເຕື່ອນຄົນອື່ນໃຫ້ຮູ້. ສູ້ແບບມີສະຕິທຸກຢ່າງຈະຄ່ອຍດີຂື້ນ.

✌ຂໍ້ມູນພາບ ເອກະສານ ສາມາດອ່ານເພິ່ມເຕີມ

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.